Vi har över 30 års erfarenhet

TRAMEK AB är ett mindre verkstadsföretag som är inriktat på att rationellt tillverka mekaniska produkter i enstaka enheter eller mindre serier.

 

TRAMEK AB startade 1987 med inriktning på komponenter för transmissioner samt att tillverka kompletta tapp- och kuggväxlar. Detta är fortfarande en väsentlig del av produktionen.

 

TRAMEK AB finns i Karlshamn, i rymliga och ändamålsenliga lokaler.

 

TRAMEK:s kompetens och tillverkningsområde har under de gångna åren utökats till att idag vara en tillverkare av olika mekaniska produkter till svensk industri. Svetsverkstad finns, där svetsning sker med olika metoder och för olika material. All sorts mekanisk bearbetning kan göras. Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

 

Idag arbetar TRAMEK AB som partner och problemlösare till företag inom olika sektorer som ex. stål- och valsverk, pappers och

massaindustri, skeppsbyggnad och offshore, lyft- och transportsektorn, bilindustrin osv.

 

För service och underhåll finns TRAMEK AB som stödresurs för nytillverkning av olika reservdelar, tillverkning av olika produktionsutrustningar samt tillhörande engineering.

 

TRAMEK AB kan erbjuda en unik mix av produkter och tjänster inom transmission.

 

Tillverkning av transmissionskomponenter som kugghjul, splines, axlar osv. Renoveringar, service och ombyggnader av befintliga industriella transmissioner.

 

Nytillverkning av specialväxlar.

 

Engineering omfattande ex.
Beräkning av transmissionselement och konstruktion av kompletta enheter. Konstruktion, byggande och montage av kompletta drivlinor inklusive motorer och styrutrustning.

 

Med agenturer från ledande europeiska tillverkare finns ett mycket slagkraftigt program för mekanisk kraftöverföring som ex. industristandardväxlar och alla sorts specialväxlar, även mycket stora sådana. Motsvarande program finns för kopplingar och spindlar.

 

Genom kombinationen av egentillverkning och service, engineering och agenturprodukter finns mycket goda möjligheter att lösa ditt problem, vare sig det gäller att snabbt få igång en havererad drift, bygga om ett drivsystem eller en lösning för en nyinstallation i en maskin eller anläggning.

Mer information om vår verksamhetspolicy finns här.